To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onvoorwaardelijk recht

In Brussel heeft de student een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd.

Voorwaardelijk recht nadien

Na deze periode en tijdens de studiejaren zijn de volgende principes van toepassing:

  • In Brussel werkt men per kwartaal van het kalenderjaar. De paas- en kerstvakantie worden geïntegreerd in het overeenstemmende kwartaal (en dus niet gelijkgesteld met de grote vakantie);
  • In Brussel is het aantal uren om het recht op kinderbijslag te behouden, vastgelegd op 240 uren voor het eerste, tweede en vierde kwartaal. Indien de grens van 240 uren overschreden wordt, verliest de student zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal (3 maanden);
  • In Brussel geldt er voor de grote vakantie (derde kwartaal) geen uurgrens voor zover de jongere de lessen hervat na de vakantie. Opgelet, van zodra de lessen aanvangen (al is het maar één uur in avondonderwijs beginnend op 1 september) eindigt de schoolvakantie (en het bijhorende kinderbijslagregime) automatisch. Vanaf dat moment geldt het kinderbijslagregime voor het vierde kwartaal, dus met de gelimiteerde uurgrens. Ook een alternerende opleiding maakt een einde aan de "grote vakantie" op 31 augustus. Vanaf 1 september zal er ook rekening gehouden moeten worden met de loongrens om het recht op kinderbijslag te evalueren[1].

Overzicht

Tot 31 augustus van het jaar waarin de student 18 wordt

1ste, 2de en 3de kwartaal (tot 31 augustus)

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

In de loop van de studies en tussen de academiejaren of schooljaren op voorwaarde van een effectief recht in juni

1ste kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

2de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

3de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande

4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

Op het einde van de studies

Juli, augustus, september (*)

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

(*) Voor de prestaties die tijdens de grote vakantie (juli, augustus en september) van het laatste studiejaar worden verricht, is de grens van 240 uren wel van toepassing. Van zodra de student zich als werkzoekende ingeschreven heeft, moet er eveneens rekening gehouden worden met het belastbaar plafond van de inkomsten.

 


[1] Koninklijk besluit van 1 september 2011.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021