To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Overzichtstabel van de voordelen

Afhankelijk van de arbeidsduurvermindering die de werkgever ingevoerd heeft, zijn het bedrag en de termijn voor de toekenning van de doelgroepvermindering gelijk aan:

Arbeidsduurvermindering
per week

Bedrag van de RSZ-vermindering gedurende x kwartalen vanaf het kwartaal volgend op dat waarin de vermindering (of de vierdagenweek) ingevoerd werd

37u of minder

€ 400 / 8 kwartalen

36u of minder

€ 400 / 12 kwartalen

35u of minder

€ 400 / 16 kwartalen

Vierdagenweek

€ 400 / 4 kwartalen

Tijdens hetzelfde kwartaal

  • vermindering tot 37, 36 of 35u
  • en vierdagenweek

€ 1.000 tijdens alle kwartalen dat de werknemer in aanmerking komt voor zowel de vermindering arbeidsduurvermindering als de vermindering vierdagenweek

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021