To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Wat is de globale informatie die om de 6 maanden overgemaakt moet worden?

Naast de reeds bestaande verplichtingen[1] moet de gebruiker sinds 1 september 2013 om de 6 maanden een globale informatie, uitgesplitst per motief, over het aantal uitzendkrachten en hun prestaties tijdens de periode gaande van 1 januari tot 30 juni en van 1 juli tot 31 december overmaken aan de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, aan de vakbondsafvaardiging.

Bij afwezigheid van overlegorganen in de betrokken onderneming zal het uitzendkantoor de ad hoc gegevens maandelijks elektronisch moeten overmaken aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten.[1] Het gaat om de informatie voorzien in de cao’s nrs. 5 en 9.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019