To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Wat is de arbeidsduur van een uitzendkracht?

Principe

De algemene wettelijke regels inzake arbeidsduur en de deeltijdse arbeid zijn integraal van toepassing op de tewerkstelling van uitzendkrachten.

De uitzendkracht volgt de arbeidsduur en de uurroosters van toepassing bij de gebruiker. De uitzendkracht kan aldus voltijds of deeltijds tewerkgesteld worden overeenkomstig de uurroosters voorzien in het arbeidsreglement van de gebruiker.

Opgelet! Wanneer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (bv. 38 uur/week) afwijkt van de effectieve arbeidsduur (bv. 40 uur/week), moet dit vermeld worden in de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht.

De afwijkingen van de normale grenzen van de arbeidsduur zijn voor de uitzendkrachten mogelijk in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor de vaste werknemers bij de gebruiker.

Nachtwerk, arbeid op zon- en feestdagen

De bepalingen betreffende nachtwerk en arbeid op zon- en feestdagen zijn eveneens op de uitzendkrachten van toepassing. Voor de feestdagen zijn er evenwel enkele specifieke bepalingen voorzien.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021