To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Welke arbeidsovereenkomst moet men sluiten?

Elke soort arbeidsovereenkomst is toegestaan (contract van onbepaalde of bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, ...).

Opmerking: de wetgeving bepaalt geen minimaal arbeidsrooster in de arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5% van de volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen doelgroepvermindering toegekend worden. Deze minimumgrens geldt echter niet voor bepaalde werknemers.

Deze werknemers zullen met andere woorden toch de doelgroepvermindering kunnen genieten, ook al hebben ze in het betrokken kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder gepresteerd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021