To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Wat is de loonbonus?

Het gaat hier over een voordeel gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers op basis van objectieve criteria. 

Het voordeel moet afhangen van de verwezenlijking van collectieve doelstellingen.

U vindt meer informatie over deze doelstellingen onder de volgende vraag.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/22/2022