To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Vlaams Gewest

Onvoorwaardelijk recht

In Vlaanderen heeft de student een onvoorwaardelijk recht op het groeipakket tot en met de maand waarin de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt. Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd.

Voorwaardelijk recht nadien

Na deze periode en tijdens de studiejaren zijn de volgende principes van toepassing. In Vlaanderen werkt men met de regels van het studentencontingent.:

  • Als de student werkt met studentenovereenkomsten onder het studentencontingent (dus met solidariteitsbijdragen en maximaal 475 uur per jaar), blijft het groeipakket behouden.
  • Als een student werkt met een gewone overeenkomst of een studentenovereenkomst waarop de solidariteitsbijdragen niet van toepassing zijn, mag de student maximaal 80 uur per maand werken. Indien er meer gewerkt wordt, verliest men het recht op het groeipakket voor die maand.
  • Overgangsmaatregel voor 2019: Een student die in juni 2019 afstudeert, mag in het derde kwartaal maximaal 240 uur werken als student, anders verliest de student het groeipakket.

Overzicht

 

Periode

Soort overeenkomst

Uurgrens

Tot en met de maand waarin de student 18 wordt

1ste, 2de, 3de of 4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

In de loop van de studies en tussen de academiejaren of schooljaren op voorwaarde van een effectief recht in juni

1ste kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

2de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

3de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

/

Maximaal 240 uur voor studenten die in juni 2019 afstuderen

4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

Op het einde van de studies

Juli, augustus, september

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021