To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De telewerkvergoedingen

Wat is telewerk volgens deze circulaire?

Telewerk wordt gedefinieerd als werk dat in de privélokalen van de werknemer wordt gepresteerd.

Als een werknemer in een satellietkantoor van de werkgever werkt, wordt dat niet als telewerk beschouwd. Ook prestaties geleverd in de gebouwen van klanten van de werkgever zijn geen telewerk.

Bovendien is er enkel sprake van telewerk als de werknemer van thuis werkt op de momenten waarop dat contractueel voorzien is.

 

Voorbeeld

Stel dat één van uw werknemers op dinsdagavond een laptop mee naar huis neemt, die avond na de werkuren thuis nog verder werkt en op woensdag terug de hele dag in uw gebouwen komt werken. In dat geval is er geen sprake van telewerk.

 

Om gebruik te kunnen maken van een forfaitaire telewerkvergoeding die vrij is van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing, moet het telewerk bovendien ook structureel en regelmatig zijn.

Deze voorwaarde geldt echter enkel voor de toekenning van de telewerkvergoeding. Anders gezegd, ze is niet van toepassing op:

  • de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de privé-pc en privé-internetaansluiting van de werknemer; 
  • de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van zijn eigen tweede scherm en zijn eigen printer/scanner;
  • het verstrekken door de werkgever van kantoormeubilair en/of informaticamateriaal.

In die gevallen is enkel de voorwaarde van regelmatig telewerk van toepassing. Aan een werknemer die regelmatig telewerkt, maar niet aan de voorwaarde van structureel en regelmatig telewerk voldoet, zou bijgevolg een vrijgestelde vergoeding van 20 euro kunnen worden toegekend voor de maanden waarin hij zijn privé-internetabonnement gebruikt.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022