To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Overzicht van de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees eerst even dit…

Maatregelen genomen naar aanleiding van de hervorming

Sinds 1 oktober 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar doelgroepenbeleid grondig hervormd. Naast de federale doelgroepverminderingen bestaan er nu in Brussel:

  • een doelgroepvermindering voor oudere werknemers ;
  • activeringsmaatregelen[1] voor langdurig werkzoekenden, jongere en oudere werknemers en werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid;
  • een aanmoedigingssteun voor opleiding voor werknemers jonger dan 30 jaar die een activering genieten.

Bovendien kunnen sommige jonge werkzoekenden onder de 25 jaar tewerkgesteld worden met een inschakelingsovereenkomst, waarbij een eenmalige premie ter vermindering van de loonkost van de werknemer toegekend wordt. Deze maatregel geldt echter enkel voor de publieke- en non-profitsector.

Recent werd ook een premie voor het alternerend leren in het leven geroepen worden ter vervanging van de doelgroepvermindering voor mentors[2].

U vindt een meer gedetailleerde informatie over de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen in Brussel in de fiches van dit dossier.

De nieuwe regels zijn van toepassing wanneer de aanwerving plaatsvindt vanaf hun inwerkingtreding, dus vanaf 1 oktober 2017. De tewerkstellingsmaatregelen die geschrapt werden, worden niet langer toegepast. De voorziene overgangsregeling is op 31 december 2018 afgelopen.

Phoenix-premie : tijdelijke maatregel om het hoofd te bieden aan de crisis

Het betreft een tijdelijke en gerichte steunmaatregel om een duwtje in de rug te geven aan de aanwerving van langdurige niet-werkende Brusselse werkzoekenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen.  U vindt hier meer informatie over deze steun.

 


[1] Het betreft de activering van de werkloosheidsuitkeringen waarbij de werknemer een werkuitkering ontvangt die zijn werkgever kan aftrekken van het nettoloon.

[2] U vindt hierover meer informatie in ons dossier Stage-Leertijd.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021