To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Mobiliteitsbudget

Wat gebeurt er wanneer de werknemer van werkgever verandert?

In tegenstelling tot wat het geval is bij toekenning van een mobiliteitsvergoeding bevat de wet betreffende het mobiliteitsbudget geen specifieke bepalingen over werknemers die van werkgever veranderen.

Opgelet! De nieuwe werkgever is niet verplicht om de aanvraag van de werknemer te aanvaarden.

Bij verandering van werkgever wordt het bedrag van het mobiliteitsbudget vastgesteld op basis van het budget dat geldt voor de functiecategorie van de werknemer bij de nieuwe werkgever, en van de wagen die hij zou hebben gekozen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021