To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Vast personeel in de horecasector

Wat is de doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca?

Om fraude te bestrijden en de sector een steuntje in de rug te geven, hebben bepaalde werkgevers uit de horeca recht op een vermindering van hun werkgeversbijdragen voor 5 vaste voltijdse werknemers naar keuze, en dit gedurende een onbeperkt aantal kwartalen.

Ze moeten beschikken over een geregistreerde kassa die het innen van niet-officiële inkomsten bemoeilijkt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021