To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Structurele vermindering van werkgeversbijdragen

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Programmawet van 24 december 2002 (I), zoals gewijzigd door de wet van 26 december 2015
  • Programmawet van 22 december 2003
  • Koninklijk besluit van 16 mei 2003, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 mei 2016
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022