To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Wat is de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek?

De werkgevers die hun wekelijkse arbeidsduur met minstens een volledig uur onder de 38 uur verminderen of die de vierdagenweek in hun onderneming invoeren, kunnen voor de betrokken werknemers gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid verkrijgen. Hoe groter de arbeidsduurvermindering, hoe groter de doelgroepvermindering.

U mag deze doelgroepvermindering toegekend naar aanleiding van een arbeidsduurvermindering ingevoerd voor onbepaalde duur niet verwarren met de anticrisismaatregelen “Tijdelijke crisisaanpassing van de arbeidsduur”.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021