To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Basiswetgeving:

  • Programmawet (I) van 24 december 2002 (artikelen 324 tot 328 en 339)
  • Programmawet van 22 december 2003
  • Koninklijk besluit van 16 mei 2003 (artikelen 5 en 6)
  • Koninklijk besluit van 21 januari 2004

Gewijzigd door Vlaamse regionale wetgeving:

  • Decreet van 4 maart 2016
  • Besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2016
  • Besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2018
  • Programmadecreet bij de begroting 2020 van 20 december 2019
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021