To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Welke arbeids- en loonvoorwaarden gelden voor gelegenheidsarbeiders?

De paritaire comités van de landbouw en van het tuinbouwbedrijf hebben bij collectieve arbeidsovereenkomsten bepaalde specifieke bepalingen voor gelegenheidsarbeiders vastgesteld. Die bepalingen hebben onder meer betrekking op:

  • de minimumuurlonen;
  • de eindejaarspremie;
  • de vakbondspremie;
  • de getrouwheidspremie.

U kan al die specifieke bepalingen raadplegen als u in de rubriek Sectoraal / Paritaire Comités het nummer van het gewenste paritair comité intikt.  

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019