To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Leerlingen

Doelgroepverminderingen en regionalisering

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten. Men spreekt van een 'doelgroepvermindering'.

In België bestaan er twee soorten van doelgroepverminderingen:

  • de drie federale doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen, collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek, en vast personeel in de horecasector. Hierover vindt u meer informatie onder het luik "Federaal" van dit dossier;
  • de regionale doelgroepverminderingen. Deze worden toegelicht onder de verschillende regionale luiken van dit dossier. Om te weten welke regio bevoegd is, moet de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is/zal zijn, gekend zijn. Het is immers het adres van deze vestigingseenheid dat toelaat de toepasselijke regionale reglementering te bepalen.

In Vlaanderen bestaan er sinds 1 juli 2016 twee doelgroepverminderingen (één voor de jonge - waaronder die voor de leerlingen - en één voor de oudere werknemers). U vindt hierover meer inlichtingen onder deze rubriek.

De Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren geldt voor twee categorieën van jongeren: de leerlingen en de laaggeschoolde jonge werknemers.

In deze fiche bespreken we de doelgroepvermindering voor de leerlingen in Vlaanderen. De nieuwe regels zijn van toepassing op de leerlingen aangeworven vanaf 1 juli 2016.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021