To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Algemeen overzicht> Interregionale overgang en vergelijkende tabel van de steunmaatregelen per gewest

Welke steunmaatregelen in welke gewesten? Vergelijkende tabel

Opgelet: deze tabel bevat geen steunmaatregelen die eventueel nog toegekend zouden worden krachtens overgangsmaatregelen. Enkel in het Franstalig Waals Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap zijn er nog overgangsmaatregelen lopende. U vindt meer informatie hierover in de desbetreffende rubrieken van dit dossier.

De toekenning van een activering (werkuitkering) hangt af van de regelgeving van het gewest waarin de werknemer zijn hoofdverblijf heeft.

De toekenning van een vermindering van werkgeversbijdragen (RSZ-vermindering) hangt af van het gewest waarin de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is, gelegen is.

Voor een gedetailleerde toelichting bij al deze steunmaatregelen, raadpleeg de verschillende rubrieken van dit dossier. Deze tabel bevat de voornaamste tewerkstellingsmaatregelen.

Lijst van de tewerkstellingsmaat-regelen

Franstalig Waals Gewest

Brussels Gewest

Vlaams Gewest

Duitstalige Gemeenschap

Structurele vermindering van de sociale lasten

x

x

x

x

Eerste aanwervingen

x

x

x

x

Collectieve vermindering van de arbeidsduur en 4-dagenweek

x

x

x

x

Vaste werknemers in de Horeca

x

x

x

x

Belastingvrijstelling voor extra personeel in de KMO

x

x

x

x

Oudere werknemers

x

x

x

x

Jonge werknemers – RSZ-vermindering

/

/

x

Afgeschaft, maar overgangsmaat-regelen lopende[1]

Jonge werknemers – activering (werkuitkering RVA)

Inschakelings-contract of activering ('Impulsion') voor de laag- en middenge-schoolden

Activa Brussels voor niet-werkende laaggeschoolde jongeren[2]

/

/

Jonge werknemers - premie

/

Opleidingspremie (indien er een activering gaande is en er aan bepaalde voorwaarden voldaan is)

Nee, tenzij de jongere in aanmerking komt voor de 'aanwervings-incentive'

/

Langdurig werkzoekenden – RSZ-vermindering

/

/

/

Afgeschaft, maar overgangsmaat-regelen lopende[3]

Langdurig werkzoekenden – activering (werkuitkering RVA)

Activering ('Impulsion') voor de niet-werkende werkzoeken-den sinds ten minste 12 maanden (geen gelijkstellin-gen)

Activa Brussels voor de niet-werkende werkzoekenden sinds ten minste 12 maanden (gelijkstelling is voorzien)

/

/

Langdurig werkzoekenden - premie

/

/

Tewerkstel-lingspremie ('aanwervings-incentive') voor de niet-werkende werkzoeken-den sinds ten minste24 maanden

AktiF-maatregel

Herstructurering – vermindering van de werkgeversbijdragen

/

/

/

Afgeschaft, maar overgangsmaat-regelen lopende[4]

Herstructurering – vermindering van de persoonlijke bijdragen

x

x

x

x

Mentors

/

/

Deze vermindering werd vervangen door een premie voor jongeren in een alternerende opleiding.

x

x

Huispersoneel

/

x

x

x

Onthaalouders

X

x

x

x

Artiesten

x

x

x

x

Vervangers overheidssector

x

x

x

x

Gesubsidieerde contractuelen

x

x

x

/

Activering voor de werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid

/

Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Vlaamse VOP

AktiF+ -maatregel

 


[1] Werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019 en ononderbroken verder in dienst blijven, blijven voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden de vermindering genieten.

[2] Indien de jongere werknemer niet voldoet aan de voorwaarden, is een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende gedurende 12 maanden vereist om toch van Activa Brussels te kunnen genieten.

[3] Werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019 en ononderbroken verder in dienst blijven, blijven voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden de vermindering genieten.

[4] Werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019 en ononderbroken verder in dienst blijven, blijven voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden de vermindering genieten.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021