To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Hoeveel bedraagt de VOP?

Bedrag van de VOP

Het bedrag van de VOP voor onbepaalde duur is gelijk aan:

Percentage van het geplafonneerde referteloon

Periode van de tewerkstelling bij dezelfde werkgever

40%

Kwartaal van de eerste aanwerving en de 4 daaropvolgende kwartalen

30%

5de kwartaal na het kwartaal van de eerste aanwerving tot en met het 8ste kwartaal na het kwartaal van de eerste aanwerving

20%

9de kwartaal na het kwartaal van de eerste aanwerving tot en met het laatste kwartaal van de toekenning van de VOP.

De VDAB bepaalt de duurtijd van de toekenning van de VOP. Deze bedraagt in principe maximaal 5 jaar.

De premie verleend in het kader van een VOP voor bepaalde duur bedraagt 20% van het geplafonneerde referteloon.

Referteloon

Begrip

Het referteloon is samengesteld uit de volgende bestanddelen die daadwerkelijk door de werkgever worden betaald voor de bezoldiging van de persoon met een arbeidshandicap:

  • het loon waarop sociale bijdragen zijn verschuldigd[1] en dat als dusdanig gekwalificeerd wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (men dient bijgevolg ook rekening te houden met eventuele voordelen in natura, enz.)
  • alle verplichte werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid die verschuldigd zijn
  • de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen ten voordele van de werkgever, meer in het bijzonder de structurele vermindering en de doelgroepverminderingen. 
Plafond

Bij voltijdse tewerkstelling wordt het referteloon geplafonneerd tot het dubbele van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen.

Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het plafond van het referteloon pro rata verrekend voor nieuwe aanvragen die worden ingediend vanaf 1 juli 2016. Voor de aanvragen die vóór deze datum zijn goedgekeurd, wordt de tegemoetkoming bij een verlenging van de aanvraag of uiterlijk vanaf 1 januari 2019 toegekend op grond van een pro rata verrekening van het plafond van het referteloon.

 


[1] Het besluit verwijst naar artikel 14 van de wet van 27 juni 1969.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021