To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Lees even dit…

Sinds 1 oktober 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen doelgroepenbeleid.

Voor de langdurig niet-werkende werkzoekenden neemt de tewerkstellingssteun de vorm aan van een activering van de werkloosheidsuitkeringen, 'Activa Brussels' genaamd. Er wordt geen vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen meer toegekend[1]. Sommige andere categorieën van werkzoekenden worden met langdurig werkzoekenden gelijkgesteld.

Naast deze maatregel werd ook een activeringsmaatregel in het leven geroepen voor de werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid (Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid). Deze maatregel komt in een aparte fiche aan bod.

Belangrijk om weten is dat de activeringssteun enkel wordt toegekend aan werkzoekenden die hun hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

In deze fiche bespreken we enkel de Activa Brussels of 'generieke’ Activa. Wenst u te weten welke andere tewerkstellingsmaatregelen er nog bestaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in één van de andere regio’s of op federaal vlak, raadpleeg dan de andere fiches van ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen.

 


[1] Er werden echter overgangsmaatregelen bepaald voor langdurig werkzoekenden die uiterlijk op 30 september 2017 in dienst traden. Voor meer informatie, raadpleeg ons algemeen overzicht van de (overgangs-)maatregelen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021