To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 2. Occasioneel telewerk

Hoe moet de werknemer het telewerk aanvragen?

Initiatief van de werknemer

De werknemer die van het occasioneel telewerk gebruik wil maken, moet dit voorafgaandelijk en binnen een redelijke termijn, bij de werkgever aanvragen, met opgave van de redenen

De wet voorziet geen formaliteiten voor deze aanvraag, maar zegt wel dat de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan of te weigeren, vastgesteld kan worden in een collectieve arbeidsovereenkomst of in (een bijlage bij) het arbeidsreglement.   Deze cao of bijlage moet dan ook nog een aantal andere elementen bevatten. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de vraag Wat neemt u op in het arbeidsreglement?

Antwoord van de werkgever

Instemming met het telewerk

Indien de werkgever instemt, zijn er geen formaliteiten voorzien.  Een mondelinge toezegging volstaat dus. 

Opgelet! Het akkoord van de werkgever wordt in principe niet vermoed.  Bij gebrek aan reactie van de werkgever is er dan ook geen instemming voor het telewerk en gelden de regels die van toepassing zijn in geval van weigering van het telewerk (zie hieronder). 

De onderneming kan evenwel in een telewerkbeleid voorzien (zie de vraag “Wat neemt u op in het arbeidsreglement?”) en in dat kader bepalen dat het akkoord van de werkgever wel wordt vermoed (bijvoorbeeld indien de werkgever niet binnen een bepaalde termijn reageert).

Weigering van het telewerk

Gaat de werkgever niet akkoord, dan moet hij de redenen hiervoor zo snel mogelijk schriftelijk (op papier of elektronisch) ter kennis van de werknemer brengen.  Een simpele weigering zonder motivering is dus niet toegelaten!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022