To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Hoe kan de werkgever een ondernemingsplan invoeren?

Een ondernemings-cao is nodig wanneer er een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming op het werk of een vakbondsafvaardiging aanwezig is.

Is er geen van bovenstaande organen, dan moet de invoering opgenomen worden in het arbeidsreglement.

In de praktijk zal de werkgever een verzekeringsinstelling contacteren of een pensioenfonds[1] oprichten.

 


[1] Correcte benaming: “instelling voor bedrijfspensioenvoorziening”

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022