To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 1. Structureel telewerk

Welke rechten heeft de telewerker?

De telewerker geniet van dezelfde rechten als vergelijkbare werknemers die in de onderneming tewerkgesteld zijn voor wat betreft:

    • de arbeidsvoorwaarden;
    • de werkbelasting en de prestatienormen voor de telewerker;
    • de opleiding en carrièremogelijkheden[1];
    • de collectieve rechten. De cao vermeldt uitdrukkelijk dat telewerkers het recht hebben om met de personeelsafgevaardigden te communiceren en omgekeerd[2].
 

[1] Ze zijn dus onderworpen aan hetzelfde evaluatiebeleid als de andere werknemers.

[2] De werknemersafvaardiging wordt geïnformeerd en geconsulteerd over de invoering van telewerk in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022