To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het elektronisch toezicht op de werknemers

Een internetreglement, een must

Als we kijken naar de hierboven vermelde rechtspraak en naar de aanbeveling van de Gegevensbeschermingsautoriteit kunnen we elke werkgever die het gebruik van de elektronische middelen die hij ter beschikking stelt van zijn werknemers wil controleren alleen maar aanraden om de principes en procedures van de CAO nr. 81 na te leven.

Hierbij is het opstellen van een ‘internetreglement’ een must.

Securex heeft een model van ‘internetreglement’ opgesteld, dat alle aspecten omvat die in de CAO nr. 81 zijn opgenomen. U kunt dit model bekomen door contact op te nemen met uw Legal Advisor. Dit model is eveneens beschikbaar via onze e-Shop: shop.securex.be.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018