To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Betaald educatief verlof> Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat is betaald educatief verlof?

Het stelsel van het betaald educatief verlof kent aan alle voltijdse en sommige deeltijdse werknemers die in de privésector of met een arbeidsovereenkomst in een autonoom overheidsbedrijf werken en die in een vestigingseenheid gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkgesteld worden, het recht toe van het werk afwezig te zijn om een bepaalde vorming te volgen.

Tijdens deze afwezigheid en binnen de grenzen die in deze fiche worden besproken:

  • behoudt de werknemer het recht op betaling van zijn normaal loon;
  • kan de werkgever dit loon en de sociale bijdragen die hij erop verschuldigd is bij de bevoegde Brusselse dienst terugvorderen.

Opmerking: ten gevolge van de regionalisering moeten de terugbetalingsdossiers per gewest verdeeld worden en hebben de gewesten eigen regels uitgevaardigd inzake het betaald educatief verlof. Deze regels worden dan ook in aparte fiches per gewest toegelicht.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021