To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes

Kosteloos voor de werknemer

Principe

Het gebruik van de elektronische consumptiecheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen.

Regels bij diefstal of verlies

In het geval van diefstal of verlies van de drager van de elektronische consumptiecheques kunnen eventueel wel kosten aangerekend worden voor de vervanging van deze drager, maar enkel wanneer de voorwaarden hieromtrent vastgesteld zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning van de elektronische consumptiecheques geregeld is bij individuele overeenkomst.

Ongeacht wat in de CAO of het arbeidsreglement vermeld wordt, mag de kost van de vervangende drager nooit meer bedragen dan de waarde van één maaltijdcheque als de onderneming maaltijdcheques toekent. Als de werkgever geen maaltijdcheques toekent, mag de kost voor de vervanging van de drager niet meer dan 5 euro bedragen.

Voor meer informatie over hoe het verlies of de diefstal van de drager wordt opgelost, verwijzen we u naar de fiche “ Consumptiecheques – 2. Praktische vragen” en meer bepaald naar de vraag “Wat moet de werknemer doen in geval van diefstal of verlies van de drager van zijn elektronische consumptiecheques?

Sanctie

Alle consumptiecheques die worden toegekend zonder dat deze voorwaarde vervuld is, worden als loon beschouwd, waarop socialezekerheidsbijdragen en belasting verschuldigd zijn.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/01/2021