To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Jongeren - Aanmoedigingssteun voor opleiding

Hoe moet de financiële tussenkomst en betaling door de werkgever aangevraagd worden?

Aanvraag financiële tussenkomst

Uiterlijk twintig werkdagen vóór het begin van de door de werknemer gevolgde opleiding moet de

werkgever een aanvraag tot financiële tussenkomst in bij Actiris die, op straffe van nietigheid, vergezeld is van:

  • ingevuld aanvraagformulier opgesteld door Actiris (klik op "Welke voordelen?" en raadpleeg de uitleg over de aanmoedigingssteun voor opleiding);
  • documenten van de opleidingsoperator die de opleiding beschrijven;
  • kopie van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. 

Uiterlijk twintig werkdagen na ontvangst van de aanvraag brengt Actiris de werkgever op de hoogte van

zijn beslissing. Een weigering zal gemotiveerd moeten worden. Het uitblijven van een antwoord binnen

deze termijn staat gelijk met een instemming. 

Aanvraag betaling

Uiterlijk twee maanden na het einde van de door de werknemer gevolgde opleiding moet de werkgever een aanvraag tot betaling van de financiële tussenkomst indienen bij Actiris die, op straffe van nietigheid, vergezeld is van:

  • ingevuld betalingsaanvraagformulier opgesteld door Actiris (klik op "Welke voordelen?" en raadpleeg de uitleg over de aanmoedigingssteun voor opleiding);
  • attest afgeleverd door opleidingsoperator van regelmatige bijwoning van de opleiding;
  • bewijs van betaling van de inschrijvingskosten van de opleiding, met inbegrip van de door de operator opgemaakte factuur. De financiële tussenkomst wordt betaald uiterlijk twee maanden na de indiening van de betalingsaanvraag.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021