To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 8. Kledingvoorschriften en dragen van uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging

Tot besluit…

In de privésector wanneer de werkgever beschikt over een objectieve en redelijke rechtvaardiging kan hij zijn werknemers bepaalde kleding opleggen, en meer bepaald het dragen van uiterlijke tekenen van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen verbieden als hij dat niet aan te bevelen acht voor het uit te voeren werk. Deze maatregel moet echter zijn opgenomen in het arbeidsreglement of op zijn minst in schriftelijke aanbevelingen die aan alle personeelsleden zijn gericht.

Als de werkgever eventueel een verbod wil opleggen om uiterlijke religieuze tekenen te dragen, doet hij er goed aan om de volgende principes in acht te nemen om niet het risico te lopen dat klacht tegen hem wordt ingediend:

  • voorleggen van een objectieve en redelijke rechtvaardiging;
  • overleg plegen met de overlegorganen bij elke stap van het beslissingsproces;
  • controleren of het verbod noodzakelijk is;
  • controleren van de evenredigheid tussen het verbod door identificatie van de werknemers die met de maatregel worden beoogd en de situaties waarin dit verbod van toepassing is;
  • motiveren van het verbod om duidelijk te zijn naar de werknemers.

 

Motief voor kledingvoorschrift

Geoorloofde
rechtvaardiging

Niet-geoorloofde rechtvaardiging

Rechtsgrond

Veiligheid en hygiëne

X

 

Verplichting werkgever om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden (art. 20, 2° Arbeidsovereenkomstenwet)

Neutraliteitsbeleid van de werkgever, in relatie met klanten

X
(indien middelen om doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn)

 

Legitiem doel ter rechtvaardiging van indirecte discriminatie

Honoreren wensen clientèle

 

X

Geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste ter rechtvaardiging van discriminatie

Vreedzame arbeidsomgeving

X

 

Legitiem doel ter rechtvaardiging van discriminatie

Commerciële imago onderneming

X

 

Verantwoorde beperking op de vrijheid van godsdienst

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018