To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Kan de werkgever weigeren bij te dragen aan een sectorpensioen?

In principe is de werkgever verplicht de normale bijdragen te betalen zoals elke andere werkgever in zijn sector, zelfs al heeft hij zelf al een ondernemingspensioen voor zijn werknemers.

De sectorale CAO kan echter in uitzonderingssituaties voorzien waarbij de onderneming niet onderworpen is:

De werkgever bevindt zich “buiten toepassingsgebied”

de werkgever had voor de inwerkingtreding van het sectorpensioen al een eigen gelijkwaardig pensioenstelsel en kan dit voortzetten. Meestal zal men de gelijkwaardigheid moeten aantonen middels een attest van een actuaris. 

De werkgever doet aan “opting out”

De werkgever krijgt de mogelijkheid zelf een aanvullend pensioen te organiseren met een pensioeninstelling naar keuze. Uiteraard zal dit gelijkwaardig moeten zijn met hetgeen op sectorniveau voorzien is.

Deze mogelijkheid brengt extra administratieve lasten met zich mee, waardoor er maar weinig werkgevers zijn die hiervan gebruik maken. Bovendien is opting out niet mogelijk voor het solidariteitsluik.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022