To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Vast personeel in de horecasector

Welke voordelen worden in het kader van de doelgroepvermindering toegekend?

De werkgever heeft recht op een forfaitaire vermindering van de basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten belope van:

    • 500 euro per kwartaal en per werknemer;
    • 800 euro per kwartaal en per werknemer als de werknemer op het einde van het kwartaal jonger is dan 26 jaar;

en dit tijdens een onbeperkt aantal kwartalen.

Ter herinnering: de vermindering wordt voor maximaal 5 werknemers per kwartaal toegekend.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021