To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Welke werknemers komen in aanmerking?

Voltijdse werknemers

De werknemers die voltijds in de onderneming werken en zich in de personeelscategorie bevinden waarvoor de arbeidsduurvermindering en/of de invoering van de vierdagenweek geldt, kunnen recht geven op de doelgroepvermindering.

Deze vermindering wordt eveneens toegekend voor de voltijdse werknemer die in dienst treedt na de arbeidsduurvermindering of na de invoering van de vierdagenweek voor zover hij deel uitmaakt van de betrokken personeelscategorie. Hetzelfde geldt voor de deeltijdse werknemer die voltijds gaat werken na het kwartaal waarvoor de vermindering voor het eerst toegekend werd.

Deeltijdse werknemers

Arbeidsduurvermindering

De doelgroepvermindering kan tevens worden toegekend voor de tewerkstelling van deeltijdse werknemers van wie de arbeidsduur niet vermindert, maar van wie wel de bezoldiging aangepast is ingevolge de arbeidstijdverkorting van de voltijdse werknemers.

Dit geldt echter enkel voor de deeltijdse werknemers die, op de laatste dag van het betrokken kwartaal, in de werknemerscategorie tewerkgesteld zijn waarvoor de arbeidsduurvermindering geldt.

Opgelet! De deeltijdse werknemers van wie het loon hetzelfde blijft, maar de arbeidsduur proportioneel verminderd wordt, komen niet in aanmerking.

Voorbeeld: In de onderneming wordt 38 uur per week gewerkt en de voltijdse werknemers verdienen 1.500 euro per maand. De onderneming voert een collectieve arbeidsduurvermindering in van 38 uur naar 36 uur en het voltijdse loon blijft behouden op 1.500 euro per maand.

Werknemer X werkte voor de arbeidsduurvermindering 19 uur en verdiende 750 euro (= 1.500 euro x 19/38). Na de arbeidsduurvermindering blijft werknemer X 19 uur werken. Zijn loon wordt als volgt aangepast: 1.500 euro x 19/36 = 791,67 euro. Voor deze werknemer kan een doelgroepvermindering worden toegekend.

Indien werknemer X na de collectieve arbeidsduurvermindering echter 18 uur gaat werken, met behoud van zijn loon van 750 euro, kan de doelgroepvermindering niet toegekend worden.

Vierdagenweek

De vermindering omwille van de invoering van een vierdagenweek is niet van toepassing voor deeltijdse werknemers.

Statuut van de werknemer

Het statuut van de werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, ...), de aard en duur van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, ...) en het werkrooster (voltijds of deeltijds) zijn in principe niet belangrijk.

Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen vermindering toegekend worden. Deze minimumgrens geldt echter niet voor bepaalde werknemers.

Deze werknemers zullen met andere woorden toch de doelgroepvermindering kunnen genieten, ook al hebben ze in het betrokken kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder gepresteerd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021