To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Ecocheques> 2. Fiscale behandeling

Hoe moeten de ecocheques behandeld worden als ze niet als sociale voordelen beschouwd worden?

De ecocheques die niet aan de in de vorige vraag vermelde voorwaarden voldoen, zijn belastbare voordelen van alle aard. Hetzelfde geldt als de ecocheques toegekend worden ter vervanging van het loon of een ander voordeel (met uitzondering van een ander vrijgesteld sociaal voordeel zoals maaltijdcheques).

Er zal bedrijfsvoorheffing op afgehouden worden en ze moeten vermeld worden in de rubriek “Lonen” van de fiscale fiche 281.10 of 281.20. Ze moeten bovendien opgenomen worden in de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen van de zelfstandige bedrijfsleiders.

Ze zullen daarentegen wel aftrekbaar zijn als beroepskost in hoofde van de werkgever of de onderneming.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022