To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Hoe wordt het vakantiegeld van de arbeiders berekend?

Bedrag

Het vakantiegeld van de arbeiders dat hun via de vakantiecheque uitbetaald wordt, bedraagt 15,38% van het brutojaarloon van het vakantiedienstjaar aan 108%[1].  Dit percentage komt overeen met twee maal 4 weken loon (enkel en dubbel vakantiegeld).

Formule:

8 weken vakantiegeld

x

100

= 15,38% van het brutojaarloon

48,15

108

Een jaar is immers gelijk aan 52,15 weken, waarvan er 4 niet gepresteerd en niet betaald worden, omdat de arbeider vakantie heeft. Hij realiseert zijn brutojaarloon dus op 48,15 weken

Voorbeeld: Een arbeider werkt sinds 1 augustus 2019 voltijds in de onderneming. Hij verdient 10 euro per uur en werkt 38 uur per week.  Hoeveel bedraagt zijn vakantiegeld in 2020?

(380 x 48,15) x 108% = 19.760,76 euro brutojaarloon

19.760,76 x 15,38% x 5/12 = 1.266,34 euro vakantiegeld

Financiering

Het vakantiegeld van de arbeiders wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen op het brutoloon van de arbeider aan 108%.

Sinds 1 januari 2018 bedragen deze werkgeversbijdragen 15,84%, opgesplitst in een trimestriële bijdrage van 5,57% en een jaarlijkse bijdrage van 10,27%.

 


[1] Het brutojaarloon wordt in voorkomend geval vermeerderd met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020