To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Vlaamse maatregelen - Overzicht

Lees eerst even dit…

Vlaanderen heeft een apart doelgroepenbeleid. Naast de federale doelgroepverminderingen heeft Vlaanderen nu:

  • een eigen doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers;
  • steun voor de aanwerving van personen met een handicap via de Vlaamse ondersteuningspremie voor werkgevers (VOP);
  • tenslotte werd sinds 1 januari 2017 een aanwervingsincentive in het leven geroepen bij aanwerving van een langdurig werkzoekende. U vindt hierover meer informatie in de fiches van dit dossier.

De Vlaamse regels zijn van toepassing op de aanwervingen vanaf 1 juli 2016. Steunmaatregelen die voorheen bestonden, maar geschrapt werden, zijn nu niet meer van toepassing.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021