To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Terugbetaling van vervoerskosten> 1. Sociale aspecten

Welke bepalingen zijn van toepassing bij gebruik van privévervoermiddelen?

Principe

De cao’s nr. 19/9 en 19/10 voorzien niet in een verplichte tegemoetkoming van de werkgever in de kosten van privévervoer (auto, motor, carpooling, enz.). Hier moeten dus de overeenkomsten die in dat verband op het niveau van de sector werden gesloten of de bepalingen die op bedrijfsniveau werden genomen, worden toegepast, zowel wat de tegemoetkoming als de procedure betreft.

Bijzondere gevallen

Collectief vervoer

Er zijn echter bepaalde specifieke bepalingen van toepassing wanneer de sector en/of de werkgever beslissen om een bijdrage te betalen in de verplaatsingskosten met door de werkgever georganiseerd collectief vervoer. Wanneer de werkgever het vervoer organiseert met een financiële bijdrage van de werknemers of wanneer de werkgever een deel van het traject uitsluitend op zijn kosten organiseert, moet voor de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers gezocht worden naar een oplossing die geïnspireerd is op de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vervoerskosten.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen collectief vervoer dat de werkgever organiseert en  carpooling, wat ook collectief vervoer is, maar dat door een groep van werknemers wordt georganiseerd. Dit wordt gelijkgesteld met louter privévervoer.

Fiets

De tegemoetkoming van de werkgever in de trajecten die de werknemer met de fiets aflegt om zich naar zijn werkplek te begeven, wordt geregeld op het niveau van de sector of van de onderneming. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021