To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Wat zijn de voordelen voor het vast personeel in de Horeca?

Sinds 1 januari 2014 krijgen bepaalde horecawerkgevers een bijdragevermindering voor 5 vaste voltijdse werknemers naar keuze, gedurende een onbeperkt aantal kwartalen. Deze vermindering geldt niet voor extra’s en studenten.

Profiel van de werkgever

Privésector  - Werkgevers die onder PC nr. 302 vallen en die:

  • maximum 49 werknemers tewerkstellen;
  • over een geregistreerde kassa beschikken van de eerste tot de laatste dag van het kwartaal[1];
  • en het begin en het einde van de aanwezigheid van de werknemers registreren (via de geregistreerde kassa of een alternatief systeem van dagelijkse aanwezigheidsregistratie gelinkt aan de Dimona)

Profiel van de werknemer

Voltijds vast personeel in de horeca

Voordelen per werknemer

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen van de sociale zekerheid ten bedrage van:

  • € 500 per kwartaal en per werknemer tijdens een onbeperkt aantal kwartalen;
  • € 800 per kwartaal en per werknemer indien de werknemer jonger is dan 26 jaar op het einde van het kwartaal.

De vermindering wordt per kwartaal voor maximum 5 werknemers toegekend.

Procedure

De aanwezigheidsregistratie uitvoering voor elke dag van het kwartaal (via kassa of alternatief systeem) en over een door de fiscus erkende geregistreerde kassa beschikken

 


[1] De verplichting om een geregistreerde kassa te hebben, geldt enkel voor ondernemingen waarvan het omzetcijfer uit maaltijden minimum 25.000 euro zonder BTW bedraagt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2021