To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Opzegtermijn> 1. Duur en aanvang van de opzegtermijn

Lees eerst even dit…

Bij het beëindigen van een overeenkomst moet een onderscheid gemaakt worden tussen het “ontslag” en de “opzeg”:

    • het ontslag is de handeling waarmee één van de partijen een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst; deze handeling heeft een definitief karakter.
    • de opzeg is slechts een vorm van ontslag, een andere manier is bijvoorbeeld de onmiddellijke beëindiging met betaling van de compenserende verbrekingsvergoeding.

Tot 1 januari 2014 konden enkel de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd beëindigd worden met een opzegtermijn. Sindsdien kunnen ook de overeenkomsten voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk onder bepaalde voorwaarden opgezegd worden. Voor meer informatie over de voorwaarden waaronder deze overeenkomsten opgezegd kunnen worden, verwijzen we u naar de desbetreffende fiches.

In deze fiche wordt enkel ingegaan op de duur en de aanvang van de opzegtermijn. Indien u meer wenst te weten over de formaliteiten die bij het geven van een opzeg nageleefd moeten worden, kan u de fiche “Opzegtermijn - 2. Formaliteiten” raadplegen. Wenst u te weten wat de praktische gevolgen zijn van het feit dat de werknemer zich in de opzegtermijn bevindt, dan kan u de fiche “Opzegtermijn - 3. Praktische vragen” consulteren.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021