To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 1. Algemene principes

Lees eerst even dit …

Uitzendbureaus doen meer dan enkel arbeidsbemiddeling. Uitzendbureaus treden niet enkel op tijdens het proces van rekrutering en selectie, maar creëren ook een juridische band met hun werknemers, de uitzendkrachten, door het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Uitzendbureaus zijn dus volwaardige werkgevers en uitzendkrachten volwaardige werknemers. 

Uitzendarbeid wordt geregeld via de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. Het is één van de uitzonderingen op het principieel verbod om werknemers uit te lenen of ter beschikking te stellen. Aangezien het om een uitzondering gaat, moeten de regels strikt geïnterpreteerd worden

We geven u dan ook een overzicht van alle bepalingen waar u rekening mee dient te houden, indien u een beroep wenst te doen op uitzendarbeid. Om het geheel overzichtelijk te houden, is deze fiche opgesplitst in 3 delen:

  • Uitzendarbeid - 1. Algemene principes
  • Uitzendarbeid - 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid
  • Uitzendarbeid - 3. Praktische vragen
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021