To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Heeft de uitzendkracht recht op een tussenkomst in de vervoerskosten?

Woon-werkverkeer

Principe

De uitzendkracht volgt de regeling die op sector- of ondernemingsvlak is uitgewerkt voor de vaste werknemers bij de gebruiker. De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten of door de gebruiker gesloten ondernemings-CAO’s zijn eveneens van toepassing op de uitzendkracht.

Openbaar vervoer

Is er op sector- of ondernemingsvlak niets geregeld bij de gebruiker, dan zijn de regels zoals opgenomen in de CAO19ter en 19octies van toepassing voor de uitzendkrachten voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer.

Privévervoer

De uitzendsector heeft een CAO gesloten die de terugbetaling van het woon-werkverkeer in geval van gebruik van een privévervoermiddel regelt. Deze sectorale regeling is suppletief en wordt enkel toegepast indien bij de gebruiker geen sectorale CAO of ondernemings-CAO van toepassing is.

Verplaatsingen met een privévoertuig voor beroepsdoeleinden

Uitzendkrachten die zich met hun privévoertuig voor beroepsdoeleinden verplaatsen, hebben recht op een terugbetaling door het uitzendbureau van deze kost die beschouwd wordt als kost eigen aan de werkgever. U kan het toepasselijke bedrag van deze tussenkomst terugvinden door hier te klikken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021