To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Beding betreffende het gebruik van internet door de werknemer

Wanneer een werknemer toegang tot het e-mail en internet systeem van de ondeneming verleend wordt, kan het van belang zijn om het gebruik hiervan te reglementeren.

Partijen kunnen hieromtrent modaliteiten omschrijven.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019