To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes

Welke sanctie wordt opgelegd als deze voorwaarden niet zijn nageleefd?

Dan wordt de consumptiecheque zowel op sociaal (RSZ-bijdragen) als fiscaal (bedrijfsvoorheffing) vlak beschouwd als loon.

De controle op welke kleinhandelszaken in aanmerking komen, ligt bij de uitreiker van de cheque. Wees dus aandachtig als u zelf een papieren consumptiecheque uitgeeft.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/01/2021