To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Huispersoneel

Welke procedure moet worden gevolgd om de fiscale aftrek te verkrijgen?

Om de fiscale aftrek te verkrijgen, moet de belastingplichtige jaarlijks de volgende documenten bij zijn aangifte voegen:

    • een attest, uitgereikt door de RSZ, dat aantoont dat hij tijdens het inkomstenjaar was ingeschreven als werkgever van "huispersoneel";
    • het formulier C63 uitgereikt door de RVA of het formulier van het OCMW.

Bovendien moet hij ook zijn verplichtingen vervullen op het vlak van de bedrijfsvoorheffing.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021