To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Algemeen overzicht> Interregionale overgang en vergelijkende tabel van de steunmaatregelen per gewest

Wat gebeurt er met de activering ingeval de werknemer naar een ander gewest verhuist?

We hebben al gezegd dat de activering waarop de werknemer aanspraak kan maken, afhangt van het gewest waar hij zijn hoofdverblijf heeft.

Het zijn ook de gewesten die de regels voor het behoud van de activering bepalen wanneer de werknemer naar een ander gewest verhuist.

Vlaams Gewest

Er worden in Vlaanderen geen activeringen meer toegekend sinds 1 januari 2019[2].

Franstalig Waals Gewest

In het Franstalige Waals Gewest kan de periode waarbinnen een activering kan worden toegekend slechts aanvangen vanaf het ogenblik waarop een werknemer zijn hoofdverblijf in dat Gewest heeft. In principe zal de werknemer op dat ogenblik echter niet meer in aanmerking komen voor de Waalse activering want hij zal niet langer de hoedanigheid van niet-werkende werkzoekende hebben[1].

Er zal geen Waalse activering meer toegekend worden zodra de werknemer niet langer in het Franstalige Waalse Gewest woont. De eventuele resterende activeringsperiode wordt echter onderbroken.

Voorbeeld: een werknemer geeft recht op een werkuitkering in het Franstalige Waalse Gewest. Hij verhuist naar Brussel. De toekenningsperiode van de activering is nog niet afgelopen. Wat gebeurt er? De werknemer zal niet langer recht hebben op die activering, wat concreet betekent dat de betaling van de werkuitkering onderbroken zal worden. De resterende activeringsperiode wordt eveneens onderbroken, zodat als de werknemer opnieuw naar het Franstalige Waalse Gewest verhuist, hij alsnog aanspraak zal kunnen maken op het resterende saldo van de activering.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Net zoals in het Franstalig Waals Gewest kan de periode waarbinnen een activering kan worden toegekend in het Brusselse Gewest pas starten vanaf het ogenblik waarop een werknemer zijn hoofdverblijf in dat Gewest heeft.

De reeds aangevangen Brusselse activering zal niet langer toegekend worden wanneer de werknemer verhuist naar een ander gewest!

Opmerking: De Brusselse wetgever wenste de meeneembaarheid van de toegekende activeringen naar andere gewesten te garanderen. Hiervoor dient er echter een samenwerkingsakkoord gesloten te worden tussen de gewesten.

Voor meer informatie, raadpleeg uw Legal advisor.

 


[1] Raadpleeg de rubriek “Franstalig Waals Gewest” voor meer informatie.

[2] Ze worden opgesomd onder voorbehoud van de beslissingen van de bevoegde regionale instanties.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021