To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Welke oplossingen zijn er voor werknemers met een gedeeltelijk recht op vakantie of zonder recht op vakantie?

Verscheidene oplossingen bestaan voor de werknemer die geen of slechts een beperkt recht op wettelijke vakantie heeft:

    • het recht op tijdelijke werkloosheid in geval van collectieve sluiting;
    • de jeugd- en seniorvakantie;
    • de aanvullende vakantie (ook "Europese vakantie" genoemd).

De tijdelijke werkloosheid in geval van collectieve sluiting en de jeugd- en seniorvakantie worden onder de 3 volgende vragen behandeld. Aan de aanvullende vakantie is een aparte fiche gewijd.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021