To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 2. Occasioneel telewerk

Is het telewerk een recht?

De werknemer moet het telewerk bij zijn werkgever aanvragen[1].  Er bestaat dus geen absoluut recht, aangezien de werkgever steeds het recht heeft om de aanvraag te weigeren. De werkgever moet zijn weigering wel motiveren

De memorie van toelichting bij de wet geeft aan dat de werkgever kan weigeren om redenen die bijvoorbeeld verband houden met de noodwendigheden inzake de werking van de dienst of de onderneming (bijvoorbeeld indien de werknemer op de gevraagde dag absoluut aanwezig moet zijn op een vergadering) of met het oneigenlijk gebruik van het occasioneel telewerk (bijvoorbeeld indien de werknemer buitensporig gebruik maakt van het occasioneel telewerk).

 


[1] Meer uitleg over de procedure vindt u onder de vraag “Hoe moet de werknemer het telewerk aanvragen?”

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022