To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Jongeren - Aanmoedigingssteun voor opleiding

Lees eerst even dit…

Sinds 1 oktober 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen doelgroepenbeleid. Verschillende tewerkstellingsmaatregelen werden ingevoerd, waaronder activeringen van de werkloosheidsbijdragen.

Sommige jongeren die kunnen genieten van een activering Activa Brussels of Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ komen ook in aanmerking voor een aanmoedigingssteun voor opleiding. De werkgever die investeert in de vaardigheden die de werkzoekende moet leren voor de functie binnen de onderneming geniet van een financiële tegemoetkoming. De kans op een kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling van de werknemer wordt zo vergroot in de onderneming maar ook op de arbeidsmarkt in het algemeen.

De activeringssteun voor opleidingen wordt enkel toegekend aan werkzoekenden die hun hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

In deze fiche bespreken we uitsluitend aanmoedigingssteun voor opleiding. Wenst u te weten welke andere tewerkstellingsmaatregelen er nog bestaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in één van de andere regio’s of op federaal vlak, raadpleeg dan de andere fiches van ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021