To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Onthaalouders

Wat is de doelgroepvermindering voor onthaalouders?

De erkende opvangdiensten die onthaalouders in dienst nemen die instaan voor dagopvang van kinderen, kunnen voor elk van die werknemers een vermindering van hun basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021