To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Kunstenaars

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Elke werkgever uit de overheidssector en uit de privésector kan de doelgroepvermindering voor kunstenaars genieten voor zover de betrokken kunstenaar aan de opgelegde voorwaarden voldoet.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021