To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Mobiliteitsbudget

Welke sancties worden opgelegd als er geen document werd opgesteld dat de overeenkomst tussen de partijen vastlegt?

De overeenkomst tussen de partijen wordt beschouwd als een volwaardig sociaal document. De sancties van het Sociaal Strafwetboek die worden opgelegd bij overtreding op de reglementering op de sociale documenten zijn dus van toepassing.

Raadpleeg voor meer informatie ons dossier over het sociaal strafrecht, rubriek ‘Federaal’.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021