To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978
  • Arbeidswet van 16 maart 1971
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000
  • Decreet van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004
  • Koninklijk besluit van 20 juli 2006
  • Decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015
  • Koninklijk besluit van 12 november 2017
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021