To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 4. De Europese of aanvullende vakantie

Wie heeft recht op aanvullende vakantie?

Enkel de werknemers die geen 4 weken wettelijke vakantie hebben opgebouwd, kunnen aanspraak maken op aanvullende vakantie. Bovendien moeten ze, om dit recht effectief te kunnen uitoefenen, aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

    • een activiteit beginnen of hervatten in dienst van één of meerdere werkgevers;
    • een aanloopperiode van 3 maanden achter de rug hebben;
    • hun wettelijke vakantiedagen opgebruikt hebben.

Deze 3 voorwaarden worden in de titels hieronder toegelicht.

De aanvullende vakantie geeft een werknemer het recht om zijn wettelijk opgebouwde vakantiedagen aan te vullen met bijkomende vakantiedagen. Hierdoor kan hij net als de andere werknemers 4 weken vakantie opnemen. In tegenstelling tot de wettelijke vakantie, is de werknemer evenwel niet verplicht deze aanvullende vakantie op te nemen!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020